V pátek proběhl Solidní vánoční večírek. Pan ředitel ocenil ty nejlepší z nejlepších, představil čísla, kdy je vidět, že jsme letos obratově vyrostli oproti minulému roku o 15%. Díky skvělé práci všech jsme se tím zasloužili o 13. plat. Byla vyhlášena kolektivní soutěž o 13. plat na rok 2018. Pokud opět dosáhneme určité výše obratu, bude nám vyplacen i v následujícím roce. Vylosovali jsme 3 zaměstnance, kteří si užijí wellness pobyt a nakonec vše řádně oslavili. Děkujeme všem za perfektně odvedenou práci!