Slunce nás vyzvalo ke zvelebení odpočinkové zóny. Keře jsou ostříhány, dosazeny maliníky a ostružiníky, takže k amelanchieru nám přibudou další sladké plody. Z vlastní vůle přinesl a zasadil hlavu vína Laďa, kterému velmi děkujeme!!!